Undervisningsmateriale til mellemtrinnet 

‘Frihed og frisind' er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet om frihedsrettigheder, frisind og ligestilling, og hvordan disse værdier kan sikre, at vi allesammen har mulighed for at leve, som vi gerne vil, og være dem, vi er – også selv om vi lever på en anden måde end flertallet.

 

Materialet består podcasts, videointerviews, refleksionsspørgsmål, elevopgaver, 'dogmeregler for tolerance og frisind' samt gode råd til at håndtere klassedialogen. 

Frihed og frisind

podcast om værdierne
frihed, frisind og ligestilling  

Podcasten 'Frisind, frihed og ligestilling' handler om, at vi i Danmark har værdier om frisind, frihed og ligestilling, så vi kan leve sammen, selvom vi er forskellige. 

cases: Hvordan er det at føle sig anderledes?

Tre interviews med børn/unge, der på en eller anden måde oplever, at de adskiller sig fra flertallet: Hvordan reagerer omgivelserne, og hvordan påvirker det dem, når omgivelserne mangler frisind? Til hver case hører reflektionsspørgsmål samt videoklip med andre børn, der forholder sig til emnet. 

Iman.jpg

Iman går med muslimsk tørklæde 

Iman er glad for at gå med tørklæde. Men det kan være svært, når omgivelserne stiller mærkelige spørgsmål.  

Lux og Bjørk har to fædre og ingen mor

  

For tvillingerne Lux og Bjørk er det helt normalt, at de har to fædre. Men omgivelsernes reaktion kan være svær. 

Awin Andreas er født i en pigekrop

Awin Andreas er født i en pigekrop. Det kan være svært - især når andre ikke vil acceptere, at han er en dreng. 

elevopgaver

Efter at have arbejdet med en eller flere af de tre cases, kan eleverne arbejde med de skriftlige opgaver. 

Tag hånd om klassedialogen

Materialets tre cases kan for nogle elever vække stærke følelser, fordi emnerne vedrører dem selv eller nogle, de kender, eller fordi de har stærke holdninger til emnerne i casen. Derfor er det vigtigt, at du i klassedialogen er meget styrende, så det ikke bliver de elever, der er mest populære, der får retten til at definere, om noget er rigtigt eller ej. Bliv klogere på hvordan du kan håndtere de diskussioner og dialoger, der kan opstå, når I skal diskutere emnerne i klassen - så du føler dig godt forberedt. 

Læringsmål

  • Eleverne opnår viden om værdierne frisind, kønsligestilling og frihed samt de rettigheder, der knytter sig til dem.
     

  • Eleverne får forståelse for, at selvom vi er forskellige, kan vi leve sammen, hvis vi respekterer nogle grundlæggende værdier om frisind, frihed og kønsligestilling.
     

  • Eleverne opnår viden om, hvordan man kan forholde sig respektfuldt, åbent og nysgerrigt – også til dem, der er anderledes end en selv.