top of page

Gode råd til at håndtere klassedialogen

Materialets tre cases kan for nogle elever vække stærke følelser, enten fordi emnerne vedrører dem selv eller nogen, de kender, eller fordi de har stærke holdninger til emnerne i casen. Derfor er det en god idé, at du forbereder dig på, hvordan du vil håndtere de diskussioner og dialoger, der kan opstå, når I skal diskutere emnerne i klassen.

 

Tag lederskabet på dig

Det er vigtigt, at du i klassedialogen er meget styrende, så det ikke bliver de elever, der er mest populære, der får retten til at definere, om noget er rigtigt eller ej. Hold fast i, at frisind handler om, at der skal være plads til alle, og at alle har ret til at mene og leve, som de vil. Det betyder ikke, at man skal være enig, men man skal behandle andre med respekt – også selvom man ikke er enig. Brug Dogmeregler for tolerance og frihed og håndhæv dem. Hvis du oplever, at en diskussion kører af sporet, og du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere den, så tag en timeout, så du køber dig selv noget tid til at tænke over, hvordan du vil håndtere det.

 

Vær bevidst om dine egne holdninger

Når man underviser i noget, der handler om holdninger, er der en risiko for, at man lader sine egne holdninger fylde for meget i undervisningen, ligesom der er en risiko for, at man kan blive beskyldt for at være partisk. Derfor er det en god idé at gøre sig klart, hvad man selv mener, så man bedre kan være bevidst om, hvordan ens egne erfaringer og holdninger kan påvirke den måde, man håndterer emnet i klasseværelset.

 

Vær ikke alvidende

Mange kontroversielle emner er komplekse. Undgå rollen som 'alvidende ekspert' og vær klar på at sige, at der er ting, du ikke ved. Påtag dig i stedet rollen som ordstyrer og opmuntr eleverne til at være åbne og nysgerrige på hinandens holdninger.

 

Forsvar retten til at være anderledes

Hold fast i, at det kan være svært at være ‘ekstra synlig’, fx hvis man er den eneste pige til fodbold, den eneste dreng til ballet, den eneste pige med tørklæde eller den eneste, der ikke må spise kød. Det er ikke altid let at skille sig ud, og derfor er det vigtigt, at vi allesammen bidrager til, at her er rart at være – også for dem, der måske føler sig anderledes nogle gange.  

 

Skab en tillidsfuld stemning

Stemningnen i klassen betyder meget for, hvordan klassedialogen forløber. Det handler om at skabe en tryg stemning af åbenhed og tolerance, hvor alle tør sige, hvad de mener, og hvor der er tillid mellem elever og lærer. Brug Dogmeregler for tolerance og frihed som et bidrag til at skabe den stemning.

Når I taler om familieformer

Hold fast i at det afgørende for børn er, at de har en forælder (evt. værge/anden voksen/plejeforælder), der passer på dem og elsker dem. I Danmark findes mange forskellige familieformer, og vi skal respektere andres ret til at have den familieform, de har – så længe de tager sig godt af deres børn.

 

Fordomme er ikke sandhed

Hvis I taler om fordomme, så husk at en væsentlig pointe i forhold til fordomme er, at de er generaliseringer. Så selvom der måske kan være en vis sandhed i nogle fordomme, så kan vi aldrig vide, om det gælder lige netop for den person, man står overfor. Og derfor er det vigtigt, at vi ikke dømmer hinanden på forhånd, men er åbne og nysgerrige på hinanden.

 

Brug afpersonaliseret sprog

Hvis nogen i klassen er personligt berørt af et emne eller føler sig særligt udsat, så vær opmærksom på at bruge et samfundsrettet sprog snarere end et personrettet. Erstat f.eks. ”dig” eller ”dine” med ”os”, ”vores”, ”nogen” eller ”samfundet”.

 

Nuancer debatten

Hvis der er brug for at nuancere debatten, så præsenter eleverne for en række forskellige synspunkter. Sig fx 'Nogle mener at…’, 'andre mener at..'. På den måde ser eleverne, at der kan være mange holdninger til et emne, og de præsenteres for nye argumenter, som de ikke nødvendigvis var kommet frem til selv.

Kilder: Kontroversielle emner i skolen (Nordisk ministerråd og Undervisningsministeriet 2017), digitalsuperkarma.dk, mobbestop.dk

bottom of page