top of page

PODCAST: Awin Andreas på 16 år er født i en pigekrop. Det er svært på mange måder - især når der er nogle, der ikke vil acceptere, at han er en dreng. 

Tal med eleverne om refleksionsspørgsmålene herunder efter I har hørt podcasten. 

Awin Andreas er født i en pigekrop

 

Refleksionsspørgsmål til podcasten


Spørgsmålene handler om frihed til at vælge hvilket køn man vil være, om kønsroller og forventninger til køn. ​

 

1) Awin Andreas er født som en pige. Men han er en dreng, fordi han føler sig som en dreng. Hans bedste venner reagerede fint, da han fortalte, at han faktisk var en dreng. Men andre af hans venner ville ikke acceptere det og sagde, at han var en pige.
 

 • Hvad synes I om det?

 

2) Der var nogle i klassen, der sagde til ham, at det nok bare var en fase, og at det ville gå over. Det gjorde Awin Andreas ked af det, for de sagde jo faktisk til ham, at han ikke vidste, hvem han selv var.
 

 • Hvad synes I om, at de sagde sådan?
   

 • Må man selv have lov til at bestemme, om man vil være en dreng eller en pige?
   

 • Hvordan ville det være, hvis nogen sagde til jer, at I ikke var det køn, som I føler jer som? 
   

 • Hvad tror I, der ville ske herinde, hvis en af pigerne meldte ud, at hun følte sig som en dreng og nu ville kaldes et drengenavn? Ville den person blive respekteret som en af drengene?
   

 • Hvad tror I, der ville ske herinde, hvis en af drengene meldte ud, at han følte sig som en pige og nu ville kaldes et pigenavn? Ville den person blive respekteret som en af pigerne?

 • Til pigerne: Hvordan mærker I, at I er piger? (hvordan mærker I, at I ikke er drenge?)
   

 • Til drengene: Hvordan mærker I, at I er drenge? (hvordan mærker I, at I ikke er piger?)

er der forskel på, Hvad piger og drenge interesserer sig for?

VIDEO: Børn fra Klub 27 og Hendriksholms Skole i Rødovre fortæller om, hvad drenge og piger interesserer sig for, og at man kan føle sig anderledes, hvis man fx gerne vil gå til ballet, mens alle de andre går til fodbold.  

 

Refleksionsspørgsmål til videoen

Børnene i videoen oplever, at både piger og drenge går til mange forskellige ting, fx at både piger og drenge går til fodbold. Men der er alligevel nogle ting, som de mest forbinder med piger, fx ballet. Og de tror, at man måske godt kan blive drillet, hvis man er en dreng, der går til ballet.

 

 • Hvad tænker I om det med piger og drenge? Er der nogle ting, som I synes er pigeaktiviteter, og andre ting, der er drengeaktiviteter? 
   

 • Og hvad sker der, hvis en dreng går til en typisk pigeaktivitet, eller hvis en pige går til en typisk drengeaktivitet?

 • Er der ting, man kun kan gøre, hvis man er en dreng?
   

 • Er der ting, man kun kan gøre, hvis man er pige?

 

 
Skriftlige opgaver

Lad eleverne selv vælge, om de vil besvare den personlige eller den faglige opgave, så ingen føler sig tvunget til at svare på personlige spørgsmål. 

1) Skriv en personlig opgave om dit eget forhold til køn. Du kan fx svare på nogle af nedenstående spørgsmål: 

Du kan evt. skrive opgaven som et essay, en erindring, som et brev eller som en dagbog. 

 • Hvilket køn føler du dig som?

 • Passer det til den krop, du er født i?

 • Hvordan mærker du, hvilket køn du er? 
   

2) Skriv en faglig opgave om køn, hvor du svarer på nedenstående spørgsmål. Du kan evt. skrive opgaven som en artikel, en pjece eller en fagrapport. 
 

 • ​Hvilke køn findes der?
   

 • Hvad betyder det af være binær, intetkøn og ciskønnet?
   

 • Hvilke muligheder har man for at få hjælp, hvis man føler, at man er født i en forkert krop?
   

 • Hvilke rettigheder har man ifølge loven? Har man ret til at skifte køn? 

bottom of page