Skriftlige opgaver

Om at være anderledes eller 'ekstra synlig'

Skriv en stil, hvor du svarer på et af spørgsmålene nedenfor:

1) Beskriv en eller flere situationer, hvor du har lagt særligt mærke til nogle, fordi de på en eller anden måde så anderledes ud eller virkede anderledes end andre, du kender. Hvad tænkte du om dem og hvorfor?

2) Beskriv en eller flere sitationer, hvor du har følt dig anderledes end andre. Hvorfor følte du dig anderledes, og hvordan havde du det med det?

download

> Elevopgave 

Om familieformer eller homoseksuelles rettigheder

Den personlige opgave

1) Hvilken familiekonstellation har I hjemme hos jer? Føler du at den er anderledes? eller er der andre der opfatter den som anderledes? Hvordan føler du at andre oplever den familiekonstellation? Hvilke udfordringer og hvilke fordele er der ift din famiiekonstellarion? 

Den faglige opgave

2) Skriv en opgave om homoseksuelles rettigheder. Du kan fx svare på nogle af nedenstående spørgsmål: 

- hvordan har homoseksuelles rettigheder udviklet sig i Danmark? 

- I Danmark er det lovligt for to personer af samme køn at blive gift. Men hvor læge har det været sådan? Og hvordan er det i andre lande? 

-Hvilke muligheder har to personer af sammen køn for at få børn sammen, hvis de bor i Danmark? Og hvordan er det i andre lande?

 

se evt. mere på www.lgbt.dk/om-os

download

> Elevopgave 

Om kønsidentitet

Den personlige opgave: 

1) Hvilket køn føler du dig som? Passer det til den krop, du er født i? Hvordan mærker du, hvilket køn du er? Er det fx gennem bestemte interesser, hvem du har det sjovt med? 

Den faglige opgave: 

2) Hvilke køn findes der? Hvad betyder det af være binær, intetkøn og ciskønnet? Hvilke muligheder har man, hvis man føler, at man er født i en forkert krop? Hvilke rettigheder har man? Har man ret til at skifte køn? 

download

> Elevopgave 

Om påklædning

Den personlige opgave

​1) Hvad og hvem har indflydelse på, hvordan du klæder dig? hvad betyder påklædning for dig? Er det vigtigt for ig at klæde dig, så du ligner andre? Eller vil du gerne adskille dig fra andre? 

Har du præget at blive behandlet på en bestemt måde pga. hvordan du klæder dig? 

Klæder du dig forskelligt afhængig af hvad du skal? 

Den faglige opgave

2) kulturer, miljøer, skoler, arbejdspladser, lande

uniformer, autoritet

Hvilke krav til påklædning er der i forskellige arbejdskulturer? Hvordan kan religion indvirke på påklædning? Kultur i forskellige lande?  

Kan det være en fordel af have skoleuniform? 

Tror du politiet ville have mindre autoritet hvis de ikke gik i uniform? 

Hvilke situationer kender du til hvor der er nogle uskrevne regler om, hvad man skal have på? 

skrevne o uskrevne regler 

download

> Elevopgave