top of page
Fordomstrappen


 

Det skal du bruge:

  • En trappe med fem trin

  • En seddel for hver af de fem spørgsmål fra fordomstrappen (se punkt 2 herunder), som du klistrer på de fem trappetrin.  

 

Sådan gør du:

 

1) Brug en trappe på skolen eller byg en trappe af kasser. Trappen skal have fem trin. Du kan også markere tavlen med kridt eller farvet klisterbånd på gulvet). Sæt de fem spørgsmål fast på hver sit trin.

 

2) Introducer fordomstrappen for eleverne: Har man en fordom om andre, står man på det øverste trin på trappen. For at komme ned på jorden, hvor der ikke er nogen fordomme, må man tage trappen trin for trin. For hvert trin skal man forholde sig på en bestemt måde til sin fordom. 

 

1. trin: Hvad er min fordom?

2. trin: Hvorfor tror jeg det?

3. trin: Hvad har jeg oplevet, der støtter min fordom?

4. trin: Har jeg oplevet noget, der ikke passer til min fordom?

5. trin: Virker min fordom logisk? Og hvorfor? Virker det fx logisk, at man skulle man være dårligere til matematik, fordi man er en pige?

 

3) Spørg eleverne, om de selv har en fordom og vil prøve fordomstrappen. Start evt. selv med at prøve trappen med en fordom, du har. 

 

Eksempler på fordomme: Hvis ingen nævner nogle fordomme, kan du fx spørge om de har fordomme om gamle mennesker, om københavnere, jyder, svenskere etc.

OBS! ​Det er vigtigt, at du er meget styrende, så det ikke bliver de elever, der er mest populære, der får retten til at definere, om noget er rigtigt eller ej. En væsentlig pointe i forhold til fordomme er, at de er generaliseringer. Så selvom der måske kan være en vis sandhed i nogle fordomme, så kan man aldrig vide, om det gælder lige netop for den person, man står overfor.

bottom of page