top of page

lærervejledning

Om materialet

‘Frisind giver frihed’ er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet om frihedsrettigheder, frisind og ligestilling og om, hvordan vi ved at have disse værdier kan sikre, at vi allesammen har mulighed for at leve, som vi gerne vil, og være dem, vi er – også selv om vi lever på en anden måde end flertallet.

 

Inden du går i gang, anbefaler vi, at du læser Gode råd til at håndtere klassedialogen om de dialoger, som I skal have undervejs i forløbet. Overvej om der er elever i klassen, som er i samme situation som de tre cases, og hvordan det vil være for dem, at der i klassen bliver arbejdet og talt om en case, der ligner deres situation. For nogle elever vil det være helt fint, mens det for andre vil være ubehageligt. 

Læringsmål 

Eleverne opnår viden om værdierne frisind, kønsligestilling og frihed samt de rettigheder, der knytter sig til dem.

 

Eleverne får forståelse for, at selvom vi er forskellige, kan vi leve sammen, hvis vi respekterer nogle grundlæggende værdier om frisind, frihed og kønsligestilling.

 

Eleverne opnår viden om, hvordan man kan forholde sig respektfuldt, åbent og nysgerrigt – også til dem, der er anderledes end en selv.  

 

Forslag til tegn på læring: 

 

Eleverne kan reflektere over og samtale om:

 

  • hvad der forstås ved kønsligestilling, frihed og frisind

  • hvad værdierne betyder i praksis

  • hvordan de selv oplever dem eller ikke oplever dem efterlevet i det daglige

  • hvorfor værdierne er vigtige.

FAG 

Dansk: Læsning (af multimodale tekster), Sammenhæng, Fremstilling, Fortolkning (særligt Oplevelse og indlevelse og Fortolkning og vurdering), Kommunikation (Dialog).

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Sundhed og trivsel (særligt Personlige grænser), Køn, krop og seksualitet (særligt normer og idealer samt Seksualitet).

hvad er frisind?

Frisind betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale – og til frit at vælge livsform. Men frisind betyder ikke, at man skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. Frisind er ikke det samme som holdningsløshed. Frisind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke blot kæmper for sin egen holdning, men også for andres ret til at have en anden opfattelse.

 

Hvad er ligestilling?

Kønsligestilling handler om, at mænd og kvinder skal have de samme muligheder.
 

 

Hvad er frihed?

Værdien frihed handler om, at vi kan være den, vi har lyst til at være, tænke, som vi vil, ytre os, som vi vil, klæde os, som vi vil, og have de værdier, som vi vil. 

 

Kilde: danmarkskanon.dk

 
Undervisningsforløbet

Materialet lægger op til nedenstående forløb:

 

1) Introduktion til værdierne frisind, frihed og ligestilling

Afspilning af podcasten 'Frisind, frihed og ligestilling' (varer 2 minutter). Podcasten handler om, at vi i Danmark har værdier om frisind, frihed og ligestilling, og hvordan nogle af værdierne kommer til udtryk i lovgivningen i form af rettigheder.

 

2) Dogmeregler for tolerance og frisind

Gennemgang af Dogmeregler for tolerance og frisind, som har fokus på at møde andre på en nysgerrig, spørgende og ikke fordømmende måde.

 

3) Cases om at føle sig anderledes

Afspilning af en eller flere interviews (podcasts) med børn/unge, der på en eller anden måde oplever, at de adskiller sig fra flertallet eller føler sig ‘ekstra synlige’. Til hver case hører refleksionsspørgsmål og videoklip med en gruppe børns umiddelbare holdning til det at være anderledes. 

 

  • Case 1) Iman tager tørklæde på

Afspilning af podcast, hvor Iman fortæller om, hvordan omgivelserne reagerer på, at hun er begyndt at gå med muslimsk tørklæde. 

Fælles dialog i klassen med udgangspunkt i refleksions- og dialogspørgsmålene.

Afspilning af video, hvor en række børn fortæller om at føle sig anderledes pga. sin påklædning, og at det ikke er okay, at andre kigger skævt til dig, fordi du skiller dig ud med din påklædning. Efterfølgende dialog i klassen.

  • Case 2) Awin Andreas er født i en pigekrop

Afspilning af podcast, hvor Awin Andreas fortæller, hvordan omgivelserne reagerer på, at han identificerer sig som en dreng, selvom han er født i en pigekrop.  

Fælles dialog i klassen med udgangspunkt i refleksions- og dialogspørgsmålene.

Afspilning af video, hvor en række børn taler om, at man selv må bestemme, om man vil være en pige eller dreng, og hvad det vil betyde for deres kammeratskab, hvis en pige eller dreng fra deres klasse skiftede køn.  

  • Case 3) Björk og Lux har to fædre og ingen mor

Afspilning af podcast, hvor Björk og Lux på 14 år fortæller, hvordan omgivelserne reagerer på, at de ikke har nogen mor, men to fædre.  

Fælles dialog i klassen med udgangspunkt i refleksions- og dialogspørgsmålene. 

Afspilning af video, hvor en række børn taler om, hvilke forskellige familieformer der findes. Fælles dialog i klassen om familieformer og om, hvad det vigtige ved en familie er.  

4) Skriftlige elevopgaver 

Efter I har arbejdet med en eller flere cases, kan eleverne arbejde med en række forskellige skriftlige opgaver, bl.a. en stil, hvor de reflekterer over det med at føle sig anderledes. 

I har også mulighed for at bruge Fordomstrappensom er et konkret redskab, man kan anvende til at udfordre sine fordomme, og rollespillet Åben og nysgerrig, som træner eleverne i at være åbne og nysgerrige.

gode råd til at håndtere klassedialogen

Materialets tre cases kan for nogle elever vække stærke følelser, enten fordi emnerne vedrører dem selv eller nogen, de kender, eller fordi de har stærke holdninger til emnerne i casen. Derfor er det en god idé, at du forbereder dig på, hvordan du vil håndtere de diskussioner og dialoger, der kan opstå, når I skal diskutere emnerne i klassen.

bottom of page