top of page

undervisningsforløb
 

1) Podcast om værdierne frisind, frihed og ligestilling

Afspil podcasten 'Frisind, frihed og ligestilling'

I Danmark har vi værdier om frisind, frihed og ligestilling. De skal sikre, at vi kan leve sammen selvom, vi er forskellige. 

 

2) Dogmeregler for tolerance og frisind

Gennemgå dogmereglerne for tolerance og frisind
Reglerne har fokus på at møde andre på en nysgerrig, spørgende og ikke fordømmende måde.

Jeg dømmer ikke andre på forhånd. Jeg ved ikke altid, hvad andre tænker, eller hvorfor de gør, som de gør. Hvis der er noget, jeg undrer mig over eller ikke forstår, er jeg åben, nysgerrig og spørgende. ​

1

Andre har ret til at mene noget andet end mig. Og jeg har ret til at mene noget andet end dem. At vi giver hinanden plads til at mene forskellige ting, giver os allesammen frihed til at mene det, vi mener.

2

Andre har ret til at leve deres liv på en anden måde end mig. Og jeg har ret til at leve mit liv på en anden måde end dem. At vi giver hinanden plads til at leve på forskellige måder, giver os allesammen frihed til at gå efter det liv, vi selv har lyst til at leve.  

3

3) Interview med unge, der føler sig anderledes

Hver case består af et interview med en teenager, der på en eller anden måde oplever, at han/hun adskiller sig fra flertallet. I interviewene fortæller de om, hvordan omgivelserne reagerer på, at de skiller sig ud, og hvordan det påvirker dem, når omgivelserne mangler frisind. 

 

Til hver case hører reflektionsspørgsmål, videoklip med børn fra mellemtrinnet, der forholder sig til emnet, samt skriftlige opgaver. 

Iman.jpg

Iman går med muslimsk tørklæde 

Iman er glad for at gå med tørklæde. Men det kan være svært, når omgivelserne stiller mærkelige spørgsmål.  

Tofaedre.png

Lux og Björk har to fædre og ingen mor

For tvillingerne Lux og Björk er det helt normalt, at de har to fædre. Men omgivelsernes reaktion kan være svær. 

Alwin Andreas.jpg

Awin Andreas er født i en pigekrop

Awin Andreas er født i en pigekrop. Men det kan være svært - især når andre ikke vil acceptere, at han er en dreng. 

bottom of page